Metakrilik Asit

Ürün Açıklaması 

Metakrilik Asit (MAA), fonksiyonel bir monomer ve doymamış bir monokarboksilik asittir. Hem vinil bileşiği hem de karboksilik asit olarak tepki verir. Metakrilik Asit (MAA), kolayca polimerizasyon ve ek tepkimeler geçirir. MAA kopolimerleri, akrilik ve metakrilik esterler, akrilonitril, maleik asit esterleri, vinil asetat, vinil klorür, viniliden klorür, stiren, butadien, etilen ve diğer monomerlerle hazırlanabilir.

Özellikler

 • Yapışkanlık yeteneği
 • Hidrofilik
 • Suda çözünürlük
 • Gerekli reolojik özellikler

Uygulama Alanları

Metakrilik Asit (MAA), esterler ve tuzların, boyalar ve vernikler, tekstiller, ilaçlar ve petrol endüstrisinde bağlayıcı olarak kullanılır.

Üretiminde Kullanıldığı Ürünler

 • Kaplama malzemeleri
 • Selüloz ve kağıt
 • Boya ve vernikler
 • Yapıştırıcılar ve contalar
 • Deri ve tekstiller
 • Film oluşturan malzemeler
 • Yoğunlaştırıcılar
 • Yağlayıcılar
 • Tıbbi malzemeler
 • Plastikler
 • Petrol alanı

Saflık min 99.9%
Asit İçeriği min 99.9%
Su Miktarı max 0.05%
Renk (Apha) max. 30
İnhibitör 230 ~270 ppm MEHQ

Görünüş Berrak, Renksiz
Fiziksel Hal Sıvı>13°C
Koku Acımtırak
Yoğunluk 20 °C’ de 1.02 g/cm3
Kaynama Noktası 163 °C
Donma Noktası 16°C
Parlama Noktası 68 °C
Viskozite 25 °C’ de 1.34cp
Buhar Basıncı 25.5 °C’ de 133.3Pa 1mmHg

METAKRİLİK ASİT 79-41-4 2-Metilakrilik asit 2-metilprop-2-enoik asit 2-Propenoik asit, 2-metil- Metilakrilik asit 2-Metilpropenoik asit 2-Metil-2-propenoik asit Alfa-Metilakrilik asit 2-Metilenpropiyonik asit Alfa-Metakrilik asit Propiyonik asit, 2-metilen- Akrilik asit, 2-metil- Kyselina methakrylová Metakrilik asit Metakrilik asit (buzul) EINECS 201-204-4 Metakrilik asit (inhibitörlü) Metakrilik asit (stabilize) Metakrilik asit (MEHQ inhibitörü içerir, %99) Metakrilik asit, 250 ppm MEHQ inhibitör içerir, %99 Kowa MAA MERACRYL® GMAA Mowilith® LDM 7755 Celvolit® LDM 7281 Mowilith® DM 777 Mowilith® LDM 7722 AQUAREZ EVA T25 Vinacryl® 4025 Nucrel® 0903  Nucrel® 0910 Mowilith® DM 778 Mowilith® DM 771 ALBERDINGK® AC 548 ROHAGIT SD 40 Mowilith® LDM 7719 Polyfam® 706 Celvolit® LDM 7671 Mowilith® LDM 7460 Elvacite® 4144 Luhydran® A 875 S STYACRYL A212 Ecronova® RA 152 Polyfam® 774 Elvacite® 4086A STYACRYL A120 ROHAGIT SD 15 Polyfam® 777 STYACRYL A 205 SR 9050 Pliodisp® 7744 Discontinued Ecronova® RA 1231 Ecroflow® AT 960 STYACRYL A 300 Borica MAA AClyn® 246A Michem® Prime 2960 PRIMACOR™ 3150 Nucrel® 599 AClyn® 246 Michem® Prime 4983R LOTADER® 3210 PRIMACOR™ 1410 Nucrel® 960 Escor™ 5020 A-C® 580 iso-Decyl Methacrylate (IDMA) Cohesa® 0001 Fynol NDW CHMA DEAM DMAEMA KAWD- 5045 Laromer® TPGDA Eurocryl D 36 UF RESILAC 167 ELVAX™ 4260 Carbosperse™ K-766 Emulsogen® EPA 073