AKRİLİK MONOMERLER

2 Hydroxy Ethyl Acrylate

2-Hidroksietil Akrilat (2-HEA), polimerlerin üretiminde kullanılan bir hammadde bileşenidir. Akrilik asidin bir esteridir. 2-Hidroksietil Akrilat (2-HEA), dallanan bir hidrofobik parçaya ve metakrilatların tipik güçlü reaktivitesine sahip tek işlevli bir metakrilat monomeridir. 2-Hidroksietil Akrilat (2-HEA), homopolimerler ve kopolimerler yapmak için kullanılabilen bir monomerdir. (met)akrilik asit ve tuzları, amidleri ve esterlerinin yanı sıra metakrilatlar, akrilonitril, maleik esterler, bütadien ve diğer monomerler, 2-Hidroksietil Akrilat (2-HEA) kopolimerlerini yapmak için kullanılabilir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

2 Ethyl Hexyl Acrylate
Akrilatlara ait 2-Etilheksil akrilat kimyasal bileşik. Tatlı bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır.
 
Formül: C11H20O2
Kaynama noktası: 213,5 °C
Molar kütle: 184.279 g·mol−1
 
Acrylamide %50

Genellikle akrilik amid olarak bilinen Akrilamid’in kimyasal formülü CH2=CHC(O)NH2’dir. Suda ve bir dizi organik çözücüde çözünen beyaz, kokusuz bir katıdır. Akrilamid %50, katı Akrilamidin sulu çözeltisidir. Akrilamid, vinil grubu değiştirilmiş (CONH2) birincil bir amiddir. Öncelikle endüstriyel olarak suda çözünür koyulaştırıcılar ve flokülasyon ajanları olarak yaygın olarak kullanılan poliakrilamidlerin üretilmesinde kullanılır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Methacrylamide

Metakrilamid, tekstil terbiye maddeleri, kağıt güçlendirici maddeler (kağıt hamuru ve kağıt), Flokülantlar, ince kimyasallar, formülasyonlar, inşaat ve inşaat işleri, boya-cila-vernikler gibi endüstriyel ve profesyonel kullanıma yönelik kimyasalların üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.