Tetraisopropil Titanyum (TIPT)

Ürün Açıklaması 

Tetraisopropil titanyumat (TIPT), titanyum ve izopropil gruplarından oluşan bir organik bileşiktir (-C(CH3)2). Bu bileşik, boyalar, kozmetik ürünler ve gıda endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan beyaz bir pigment olan titanyum dioksit (TiO2) üretimi için öncü olarak kullanılır. TIPT ayrıca diğer titanyum bileşiklerinin sentezi için başlangıç malzemesi olarak ve organik sentezde katalizör olarak kullanılır.

Özellikler

 • Titanyum ve izopropil gruplarından oluşan organik bileşik
 • Düşük erime noktalı renksiz bir sıvı
 • Düşük toksisiteye sahiptir ve taşınması nispeten güvenlidir
 • Su ve havayla kolayca reaksiyona girer
 • Çok yönlü
 • Verimli
 • Yüksek kaliteli ürünler
 • Diğer bileşiklerin öncüsü
 • Yapışma arttırıcı

Uygulama Alanları

 • Pigment üretimi
 • Organik sentez
 • Polimer sentezi
 • Yapışma arttırıcı
 • Elektronik

Üretiminde Kullanıldığı Ürünler

 • Cam Endüstrisinde,
 • Yansımayı önleyici kaplamalarda
 • Kendiliğinden temizlenen kaplamalarda
 • Pigmentler Çizilmeye karşı dayanıklı kaplamalarda
 • Mürekkep endüstrisinde,
 • Çapraz bağlayıcı maddelerde
 • Polimerizasyon reaksiyonları için bir katalizör olarak
 • Pigment dispersiyonlarında
 • Metal baskılarda

Saflık ≥ 98.0

Görünüş Berrak, Renksiz veya çok uçuk sarı
Fiziksel Hal Sıvı
Koku Hafif kokulu
Yoğunluk 0.986 g/cm3
Kaynama Noktası 300 °C
Donma Noktası -24 °C
Parlama Noktası 102 °C (kapalı kap)

Titanium tetraisopropanolat 546-68-9 Titanium(IV) izoproksit Titanium izoproksit Tetraisopropil ortotitanyum Titanium tetraisoproksit Ti İzopropilat Titanium izopropilat Titanium tetraisopropilat Tetraisopropoksititanyum Tilcom TIPT TETRAISOPROPYL TITANATE Tetraisopropoksititanyum(IV) İzopropil ortotitanyum Tetraisopropanolatotitanyum A 1 (titanyum) Orgatix TA 10 Tetrakis(izoproksit)titanyum İzopropil titanyum(IV) Tyzor TPT propan-2-olat; titanyum(4+) Titanyum tetran-propoksit Titanyum(4+) izoproksit İzopropil Titanyumat Titanik asit izopropil ester Titanium, tetrakis(1-metiletoksi)- Titanium izopropilat (VAN) Titanium tetrakis(izoproksit) TTIP HSDB 848 Tetraksi(izopropanolato)titanyum İzopropil titanyum(IV) ((C3H7O)4Ti) İzopropil alkol, titanyum tuzu Titanik(IV) asit, tetraisopropil ester EINECS 208-909-6 İzopropil alkol titanyum(4+) tuzu Titanyum izopropoksit (Ti(OCH7)4) NSC 60576 İzopropil alkol, titanyum(4+) tuzu Titanik(IV) asit, tetraisopropil ester Titanyum(IV) izopropoksit 76NX7K235Y EC 208-909-6 Titanyum tetra(izoproksit) TITANIUM (IV) ISOPROPOXIDE NSC-60576 Titanyum izopropoksit (Ti(OC3H7)4) C12H28O4Ti TIPT Ti(OiPr)4 Tetraisopropoksititanyum tetraisopropoksit-titanyum titaniumtetraisopropoksit titaniumtetraisopropilat titanium(IV)izopropoksit tetra-izopropoksit titanyum titanium (IV)izopropoksit tetra-izopropoksit titanyum titanyum tetra-izopropoksit titanium-tetra-izopropoksit titanyum (4+) izopropoksit VERTEC XL 110 tetraisopropoksititanyum (IV) titanium tetra (izopropoksit) titanium (IV)tetraisopropoksit titanium (IV) tetraisopropoksit TITANUM-(IV)-ISOPROPOXIDE CHEBI: 139496 2-Propanol, titanyum(4++) tuzu (C3-H8-O.1/4Ti)x- AKOS015892702 TITANIUM TETRAISOPROPOXIDE [MI] titanium(4+) tetrakis(propan-2-olat) LS-85260 TITANIUM TETRAISOPROPANOLATE [HSDB] T0133 2-Propanol, titanyum(4 +) tuzu (4:1) Q2031021 İzopropil titanyumat(IV); (Titanium(IV) isopropoxide)