Etildiizopropilamin

Ürün Açıklaması 

Diisopropiletilamin (DIPEA), suda çözünmese de aseton gibi organik çözücülerde çözünme özelliği gösteren berrak, renksiz bir sıvıdır. DIPEA, böcek ilaçları ve ilaçların önemli bir ara maddesi olarak görev yapar. Uygulamaları, anestezikler ve herbisitlerin sentezi yanı sıra çeşitli katalitik reaksiyonlara katılan engellenmiş bir amin katalizörü olarak rol almasıyla da geniş bir yelpazeyi kapsar.

Özellikler

 • Katalitik Özellikler
 • Kimyasal Tepkime Yeteneği
 • Çözünürlük

Uygulama Alanları

 • Kimyasal Sentez
 • Polimer Endüstrisi
 • İlaçlar
 • Organik Sentez

Üretiminde Kullanıldığı Ürünler

 • Çimento Öğütme Yardımcıları
 • Çimento Ayar Süresi
 • Beton Katkı Maddeleri
 • Beton Karışımlarının Stabilizasyonu
 • Su Talebinin Azaltılması
 • Çimento Katkı Maddeleri ve Formülasyonları

Saflık min. 99.5
Renk (Pt-Co) ≤30

Görünüş Berrak, Renksiz
Fiziksel Hal Sıvı
Koku Amin benzeri
Yoğunluk 20°C’de 0.756
Kaynama Noktası 127°C
Parlama Noktası 12 °C
Viskozite kinematik, 20°C’de 0.88 mm2/s
pKa 11.26
Buhar Basıncı 20°C’de 15 hPa

7087-68-5 N,N-Diizopropiletilamin Etil-diizopropilamin Diizopropiletilamin N-Etil-diizopropilamin diea DIPEA Hunig Bazı N-etil-N-izopropilpropan-2-amin 2-Propanamin, N-etil-N-(1-metiletill)- 1,1′-Dimetiltrietilamin N-etil-N-propan-2-ilpropan-2-amin etilbis(propan-2-il)amin etil-diizopropil-amin N-Etil-N,N-diizopropilamin Huenig bazı Diizopropiletilamin iPr2NEt diizopropil etilamin diizopropiletil amin N-etil-diizopropilamin n,n-diizopropil-etilamin etil diizopropilamin Trietilamin, 1,1′-dimetil- di-izopropil etilamin N,N-Diizopropiletilamin (DIPEA) MFCD00008868 NSC 147491 N-etil-N-(1-metiletill)-2-propanamin UNII-5SIQ15721L 5SIQ15721L EINECS 230-392-0 NSC-147491 N-etil-N-(propan-2-il)propan-2-amin EC 230-392-0 N,N’-Diizopropiletilamin N,N-Diizopropiletilamin Etil-diizopropilamin di-izopropil etilamin etil-diizopropil amin diizopropil etil amin N-Etil-diizopropilamin n,n-diizopropil etilamin Huenig bazı Huenigs bazı Hunigs bazı i-Pr2EtN i-Pr2NEt IPEA diizopropaniletamin Etil-diizopropilamin N-etil-diizopropilamin N-etil-diizopropilamin N-etyldiizopropilamin N-etilidiizopropilamin N-etil-diizopropilamin (iPr)2EtN (iPr)2NEt EtN(iPr)2 N(iPr)2Et NEt(iPr)2 Diizopropil-etilamin N-etil-diizopropilamin diizopropilmonoetilamin n,n-diizopropil etilamin N-etil diizopropilamin N-etil-diizopropilamin N-etil-diizopropilamin (i-Pr)2EtN (i-Pr)2NEt di-izopropil etilamin di-izopropil-etilamin etil (diizopropil)amin EtN(i-Pr)2 N(i-Pr)2Et N,N diizopropiletamin N,N-diizopropiletilamin N,N-diizopropiletamin N,N-diizopropiletilamin NEt(i-Pr)2 diizopropaniletamin N,N-Diizopropiletilamin bis(metiletil)etilamin di-izopropil-N-etilamin N-(etil)diizopropilamin di-izopropil etilamin etil di-izopropilamin N, N-diizopropiletamin N,N-diizopropaniletamin n,n diizopropil etilamin n,n,-diizopropiletilamin N,N-Diizopropil-etilamin n,n-diizopropil-etilamin N,N-diizopropiletiletilamin DIEA (N,N’-Diizopropil etil-N,N-diizopropilamin N,N-diizopropil etilamin Diizopropiletilamin, n,n- n,n,-diizopropil-etilamin SCHEMBL1746 Trietilamin,1′-dimetil- N, N-Diizopropil-etilamin Bis(1-metiletiletil)amin N,N-di(2-propil)etilamin N,N-di-2-propil-etilamin n,n-diizopropil etilamin N,N-diizopropil-N-etilamin N,N-diizopropil-etil-amin N-Etil-N,N-diizopropilamin N, N-diizopropil-N-etilamin N,N-diizopropil-N-etilamin N,N-diizopropil-N-etilamin N,N-diizopropil-N-etil-amin N-Etil-N, N-diizopropilamin N-etil-N,N-diizopropilamin N-etil-N,N-diizopropil-amin etil[bis(1-metiletiletil)]amin n,n,-diizopropil-N-etilamin DTXSID8064561 N(CC)(C(C)C)C(C)C DIIZOPROPİLETİLAMİN [MI] CHEBI:193590 N,N-bis(1-metilet)etanamin N-etil N-izopropilpropan-2-amin N-etil-N-izopropilpropan 2-amin (i-C3H7)2(C2H5)N N-Etil-N-izopropil-2-propanamin AMY18853 BCP22677 N,N-Diizopropiletilamin, >=99% N-etil-N-izopropilpropan-2-amin STR03319 N-etil-N -izopropilpropan-2-amin STL299675 N-Etil-N-izopropil-2-propanamin # AKOS000118874 N-etil-N-propan-2-il-propan-2-amin (CH3)2CHN(C2H5)CH(CH3)2 2-propanamin, n-etil-n-(1-metiletil)- BP-31137 N-etil-N-(1-metiletill)propan-2-amin N-etil-N-(propan-2-il)propan-2-amin N-etil-N-(1-metiletill)-2-propanamin D1599 D2937 FT-0629491 EN300-19558 N,N-Diizopropiletilamin camdan redistille edilmiş BASF kalitesinde N-Ethyldiisopropylamine, >=98.0% Q306946 N,N-Diizopropiletilamin, 99.5%, biyotek. sınıf N,N-Diizopropiletilamin, ReagentPlus(R), >=99% Q-201427 F0001-1828 BASF tarafından üretilen N-Ethyldiisopropylamine, >=98.0% (GC) N,N-Diizopropiletilamin, redistilasyonla arıtılmış, 99.5% InChI=1/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H