Genellikle akrilik amid olarak bilinen Akrilamid’in kimyasal formülü CH2=CHC(O)NH2’dir. Suda ve bir dizi organik çözücüde çözünen beyaz, kokusuz bir katıdır. Akrilamid %50, katı Akrilamidin sulu çözeltisidir. Akrilamid, vinil grubu değiştirilmiş (CONH2) birincil bir amiddir. Öncelikle endüstriyel olarak suda çözünür koyulaştırıcılar ve flokülasyon ajanları olarak yaygın olarak kullanılan poliakrilamidlerin üretilmesinde kullanılır.

Akrilamid, öncelikle poliakrilamid ve akrilamid kopolimerleri malzemeleri oluşturmak için kullanılır. Kağıt, pigment ve plastik üretiminin yanı sıra kanalizasyon da dahil olmak üzere içme suyu ve atık suyun arıtılmasında poliakrilamid ve akrilamid kopolimerleri kullanılır. Diğer tüketim mallarının yanı sıra çeşitli yapıştırıcı, kalafatlamada ve gıda ambalajlarının üretiminde kullanılmaktadır.

Sıvı Akrilamid Kullanmanın Avantajları:

Akrilamidin sulu çözeltisini kullanmanın 4 ana avantajı vardır; maliyet avantajları, geliştirilmiş saflık, işlenebilirlik ve daha güvenli çalışma ortamı.