2-Hidroksietil Akrilat (2-HEA), polimerlerin üretiminde kullanılan bir hammadde bileşenidir. Akrilik asidin bir esteridir. 2-Hidroksietil Akrilat (2-HEA), dallanan bir hidrofobik parçaya ve metakrilatların tipik güçlü reaktivitesine sahip tek işlevli bir metakrilat monomeridir. 2-Hidroksietil Akrilat (2-HEA), homopolimerler ve kopolimerler yapmak için kullanılabilen bir monomerdir. (met)akrilik asit ve tuzları, amidleri ve esterlerinin yanı sıra metakrilatlar, akrilonitril, maleik esterler, bütadien ve diğer monomerler, 2-Hidroksietil Akrilat (2-HEA) kopolimerlerini yapmak için kullanılabilir.

2-Hidroksietil Akrilat (2-HEA), çok çeşitli organik ve inorganik kimyasallarla hızlı bir şekilde ekleme reaksiyonlarını yürüttüğü için kimyasal sentezler için özellikle değerli bir hammaddedir.